واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

درباره ما

اعضای تیم ما

معرفی همکاران

 • آقای مهرداد رنج ور
  آقای مهرداد رنج ورمسئول امور اداری و منابع انسانی
  • Mehran Azami
   Mehran AzamiIT Manager

   حدود مسئولیت هـا و اخـتیارات:

   مسئول امور اداری و منابع انسانی

   – ایجاد و تکمیل پرونده های پرسنلی.
   – امور بایگانی مکاتبات و مدارک پرسنلی .
   – پیگیری و اجرای طرح های انگیزشی و رفاهی مصوب مرتبط با کارکنان.
   – ایجاد ارتباط و تعامل با کارکنان به منظور رفع مشکلات و نیازهای آنها در چارچوب آئین نامه ها و رویه های موجود در سازمان.
   – انجام امور اداری مربوط به قطع همکاری پرسنل.
   – تهیه قراردادها ی کار جهت کارکنان و پیگیری تکمیل آنها در زمان مقرر.
   – کلیه امور مربوط به بیمه های شرکت.
   – امور مربوط به آموزش کارکنان.
   – همکاری در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقیقاتی در زمینه شغلی
   – نظارت بر امر آموزش کارکنان با همکاری مسئولین مربوطه
   – نظارت بر اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات بر حسب مورد

   مسئول واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

   – راهبری سیستم های کامپیوتری و مکانیزه
   – کنترل و صحت سنجی عملکرد سخت افزاری شعبه
   – کنترل عملیاتی بودن سرویس دهنده ها (سرور) و سرویس گیرنده ها
   – کنترل عملیاتی بودن شبکه داخلی شرکت جهت اتصال کاربران و شبکه گسترده جهت استفاده از خدمات سرویس گرایی شرکت
   – پایش دائمی برنامه های مکانیزاسیون و اتوماسیون شرکت که گردش کار سازمانی و ذخیره سازی اطلاعات حیاتی پرونده های شرکای شرکت را دربر می گیرند
   -برنامه ریزی بهینه جهت تامین و توسعه بسترسخت افزاری و نرم افزاری

   متن موردنظر برای جستجو را وارد نموده، سپس کلید اینتر را فشار دهید