تاریخچه

عمران و آبادی تبریز

شرکت عمران و آبادی تبریز (سهامی خاص) درتاریخ ۱۳۶۲/۱۲/۲۴ تحت شماره ۲۸۳۳/۲۵۲۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان تبریز به ثبت رسیده است.

رتبه بندی شرکت : شرکت دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با پایه ۱ در رشته ساختمان و پایه ۵ در رشته آب و پایه ۲ در رشته تاسیسات و تجهیزات و پایه ۵ در رشته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشد که در مهرماه ۸۸ صادر گردیده است .

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنـامه عبارت است از اجرای کلیه عملیات پیمانکاری، پـروژه های ساختمانی اعم از ساختمانهای مسکونی، اداری، صنعتـی، انبار، ورزشگاه، محوطه سازی و ابنیه راه، خرید زمین به منظور احداث شهرکهای مسکونی جهت فروش ، واردات ماشین آلات و لوازم یدکی و مصالح و مواد ساختمانی، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس و یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود و بطور کلی شرکت میتواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید.

متن موردنظر برای جستجو را وارد نموده، سپس کلید اینتر را فشار دهید