عمـران و آبــادی تبریز
OMRAN & ABADI TABRIZ
تهیه بتن آماده و قطعات بتنی و ماسه شویی
عمـران و آبــادی تبریز

آشنایی با عمران و آبادی تبریز :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنـامه عبارت است :

عملیات پیمانکاری ساختمانی

اجرای کلیه عملیات پیمانکاری ساختمانی اعم از ساختمانهای مسکونی ـ اداری ـ صنعتی ـ انبار ـ ورزشگاه ـ محوطه سازی و ابنیه راه .

عملیات و معاملات مالی

کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به هر یک از موضوعات فوق مربوط می باشد .

مشارکت در سایر شرکتها

مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود

 • پایه  1  در رشته ساختمان و ابنیه

  گواهینامه صلاحیت پیمانکاریسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • پایه  2  در رشته تاسیسات و تجهیزات

  گواهینامه صلاحیت پیمانکاریسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • پایه  5  در رشته راه و ترابری

  گواهینامه صلاحیت پیمانکاریسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • پایه  5  در رشته آب

  گواهینامه صلاحیت پیمانکاریسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

عمران و آبادی تبریز در یک نگاه

شرکت  عمران و آبادی تبریز  (سهامی خاص)  درتاریخ ۱۳۶۲/۱۲/۲۴  تحت شماره ۲۸۳۳/۲۵۲۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان تبریز به ثبت رسیده است.

رشته آب

شرکت دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با پایه ۵ در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشد.

رشته تاسیسات و تجهیزات

شرکت دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با پایه ۲ در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشد.

رشته ساختمان

شرکت دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با پایه ۱ در رشته ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشد.

واردات ماشین آلات

واردات ماشین آلات و لوازم یدکی و مصالح و مواد ساختمانی

انبوه سازی

خرید زمین به منظور احداث شهرک مسکونی جهت فروش

رشته راه و ترابری

شرکت دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با پایه ۵ در رشته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشد

0
پروژه های انجام شده
0
کل پروژه ها
0
کارکنان
0
موضوعات تحقیق

رتبه بندی شرکت : شرکت دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با پایه  ۱  در رشته ساختمان و پایه  ۵  در رشته آب و پایه  ۲  در رشته تاسیسات و تجهیزات و پایه  ۵  در رشته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشد که در تیرماه ۹۴ صادر گردیده است

مطالعه بیشتر

مرکز تهیه بتن آماده و قطعات بتنی و ماسه شویی

دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری ،ظرفیت تولید بتن ۵۰۰ متر مکعب در روز ،مجهز به آزمایشگاه بتن با امکانات پمپ زمینی و پمپ هوایی ۳۴ متری

متن موردنظر برای جستجو را وارد نموده، سپس کلید اینتر را فشار دهید