آزمایشگاه سنجش مقاومت بتن

 

در جهت کنترل کیفیت و ارائه خدمات بهتر ، مرکز بتن شرکت عمران و آبادی تبریز مجهز به آزمایشگاه بتن و مصالح سنگی می باشد که در آن امکان انجام آزمایشهای زیر می باشد :

آزمایش تعیین دانه بندی شن و ماسه

آزمایش تعیین دانه بندی شن و ماسه

آزمایش تعیین ارزش ماسه ای

آزمایش تعیین ارزش ماسه ای

آزمایش تعیین درصد رطوبت

آزمایش تعیین درصد رطوبت

آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن

آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن

متن موردنظر برای جستجو را وارد نموده، سپس کلید اینتر را فشار دهید